Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp Giấy Xác nhận quy hoạch Cấp phép xây dựng cấp Sở
2 Cấp Giấy phép xây dựng công trình Cấp phép xây dựng cấp Sở
3 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng cấp Sở
4 Cấp giấy chứng nhận số nhà Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
5 Cấp giấy phép công trình ngầm đô thị Cấp phép xây dựng cấp Sở
6 Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng cấp Sở
7 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
8 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng nhà ở và đất đai
9 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
12 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
13 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng nhà ở và đất đai
14 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
15 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
16 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
17 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng - Huyện
18 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng nhà ở và đất đai
19 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
20 Cấp lại giấy chứng nhận số nhà Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng

Hiển thị 1 - 20 of 53 kết quả.
của 3