Xe đậu không đúng quy định tại địa chỉ 253 Lê Thanh Nghị (07/01/2018) Kính gửi: Các sở, ngành liên quan. Hiện nay trước nhà 253 Lê Thanh Nghị có ... UBND quận Hải Châu đã trả lời
Tổ trưởng tổ dân phố tại tổ 82 cũ phường Hòa Khánh Nam ... (02/01/2018) Tôi là hộ dân ở tổ 82(cũ) - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu. Trước đây tôi có ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Thủ tục xin nhập vật tư thu hồi Mã số hồ sơ: 1515406240800 Cơ quan: Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Ngày nộp: 08-01-2018 17:08:00 Ngày trả: 17-01-2018 13:50:00 (Đúng hạn)