Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp lại do bị mất, hư hỏng và cấp đổi do có thay đổi hoặc bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Vệ sinh an toàn thực phẩm
2 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với hộ kinh doanh cá thể - phòng Y tế) Vệ sinh an toàn thực phẩm

Hiển thị 2 kết quả.